• 20-11-2021
  • Vui trung thu
  • TRUNG THU
  • V/v đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19

Tin tức nổi bật

Thông báo

Video

Dạy hát

https://www.youtube.com/watch?v=iU5fYXVFxVA

Thí nghiêm "vật nổi - vật chìm"

https://www.youtube.com/watch?v=tuNlZ7Kdrkc

Dạy hát "Hãy ngoan ở nhà"

https://www.youtube.com/watch?v=tuNlZ7Kdrkc

https://www.youtube.com/watch?v=qIRio4ugIFY

KNS "Đảm bảo an toàn khi ở nhà"

https://www.youtube.com/watch?v=qIRio4ugIFY

Bộ sưu tập ảnh

20 Tháng 10
20 Tháng 10
Ngày Nhà Giáo
Ngày Nhà Giáo
22 Tháng 12
22 Tháng 12
Khai Giảng
Khai Giảng
Tổng Kết Năm Học
Tổng Kết Năm Học
Hoạt Động Ngoại Khoá
Hoạt Động Ngoại Khoá
Tết Trung Thu
Tết Trung Thu
Tết Cổ truyền
Tết Cổ truyền
Hội Thi
Hội Thi