• 8-3-2023-05
  • Vui trung thu

Thông báo

Số: /SGDĐT-VP của Sở GDĐT Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2023 V/v tuyên truyền giới thiệu, chia sẻ đường link/ mã QR của cuộc điều tra [19/07/2023]
V/v Triển khai thuc hien Nghi quyết 12/2022NQ-HDND ngày 21/9 /2022 của HDND Tỉnh Khánh Hòa [23/11/2022]
HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ năm học 2022-2023 [23/11/2022]
TUYÊN TRUYỀN V/V PHỐI HỢP THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐIỀU TRA SỰ HÀI LÒNG NĂM 2021 DO BỘ NỘI VỤ CHỦ TRÌ TRIỂN KHAI TẠI TỈNH [22/12/2021]
TUYÊN TRUYỀN V/V LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP NHA TRANG [22/12/2021]
TRƯỜNG MẦM NON SAO BIỂN TỔ CHỨC ĐÓN CHÁU NGÀY 01/11/2021 [30/10/2021]
Về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho người sử dụng mạng [22/10/2021]
triển khai Nghị định s 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ [19/04/2021]
C“Công văn cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quôc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, [19/04/2021]
Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. [08/12/2020]

Video

Thí nghiệm vật chìm, vật nổi:

Bộ sưu tập ảnh

20 Tháng 10
20 Tháng 10
Ngày Nhà Giáo
Ngày Nhà Giáo
22 Tháng 12
22 Tháng 12
Khai Giảng
Khai Giảng
Tổng Kết Năm Học
Tổng Kết Năm Học
Hoạt Động Ngoại Khoá
Hoạt Động Ngoại Khoá
Tết Trung Thu
Tết Trung Thu
Tết Cổ truyền
Tết Cổ truyền
Hội Thi
Hội Thi