Lớp 25 - 36 tháng tuổi A

NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2022

         Ngày sách Việt Nam 21/4 được xem là một sự kiện văn hóa quan trọng không chỉ với người yêu sách mà còn với cả xã hội và cho đến các em bé mầm non của chúng ta. 

         Hưởng ứng ngày sách Việt Nam nhóm 25 - 36 tháng A đã tổ chức cho các cháu hoạt động theo chủ đề: "Đọc sách cùng bé".

 

Người Đăng 

Trần Thị Hương