Lớp 25 - 36 tháng tuổi B

Ngày 24/3/2023, Nhóm 25 -36 tháng B đã tham gia Hội thi Hội Khỏe măng non cấp trường với các phần thi:

+ Thể dục đồng diễn

+ Trò chơi vận động tiếp sức

Qua hội thi, các cháu được giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ năng sống; giúp các cháu mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất nhanh - mạnh – khéo; qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

 

 

 

PHẦN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

 

 

 

PHẦN ĐỒNG DIỄN

Chương trình giáo dục

Lớp 25 - 36 tháng tuổi ALớp 25 - 36 tháng tuổi A

Lớp 25 - 36 tháng tuổi A

Lớp 25 - 36 tháng tuổi BLớp 25 - 36 tháng tuổi B

Lớp 25 - 36 tháng tuổi B

Lớp 3 - 4 tuổi ALớp 3 - 4 tuổi A

Lớp 3 - 4 tuổi A

Lớp 3 - 4 tuổi BLớp 3 - 4 tuổi B

Lớp 3 - 4 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi ALớp 4 - 5 tuổi A

Lớp 4 - 5 tuổi A

Lớp 4 - 5 tuổi BLớp 4 - 5 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi CLớp 4 - 5 tuổi C

Lớp 4 - 5 tuổi C

Lớp 5 - 6 tuổi ALớp 5 - 6 tuổi A

Lớp 5 - 6 tuổi A

Lớp 5 - 6 tuổi BLớp 5 - 6 tuổi B

Lớp 5 - 6 tuổi B

Lớp 5 - 6 tuổi CLớp 5 - 6 tuổi C

Lớp 5 - 6 tuổi C