Lớp 25 - 36 tháng tuổi B

HƯỞNG ỨNG NGÀY  NHÀ SÁCH VIỆT NAM 21/4

             Trong tuần qua, nhóm 25-36 B trường mầm non Sao Biển tham gia hưởng ứng một số hoạt động với chủ đề "Đọc sách cùng bé"