Lớp 3 - 4 tuổi A

Ngày 24/3/2023, lớp 3-4 tuổi A đã tham gia Hội thi Hội Khỏe măng non cấp trường với các phần thi:

+ Thể dục đồng diễn

+ Trò chơi vận động 

 Qua hội thi, các cháu được giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ năng sống; giúp các cháu mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất nhanh - mạnh – khéo; qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.

                                                    

                                                    

                                                    

                                                       

                                                       

Chương trình giáo dục

Lớp 25 - 36 tháng tuổi ALớp 25 - 36 tháng tuổi A

Lớp 25 - 36 tháng tuổi A

Lớp 25 - 36 tháng tuổi BLớp 25 - 36 tháng tuổi B

Lớp 25 - 36 tháng tuổi B

Lớp 3 - 4 tuổi ALớp 3 - 4 tuổi A

Lớp 3 - 4 tuổi A

Lớp 3 - 4 tuổi BLớp 3 - 4 tuổi B

Lớp 3 - 4 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi ALớp 4 - 5 tuổi A

Lớp 4 - 5 tuổi A

Lớp 4 - 5 tuổi BLớp 4 - 5 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi CLớp 4 - 5 tuổi C

Lớp 4 - 5 tuổi C

Lớp 5 - 6 tuổi ALớp 5 - 6 tuổi A

Lớp 5 - 6 tuổi A

Lớp 5 - 6 tuổi BLớp 5 - 6 tuổi B

Lớp 5 - 6 tuổi B

Lớp 5 - 6 tuổi CLớp 5 - 6 tuổi C

Lớp 5 - 6 tuổi C