Lớp 3 - 4 tuổi B

                Nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, phát triển thể chất cho trẻ, qua đó tạo sân chơi lành mạnh cho các bé mầm non. Hôm nay trường MN Sao Biển tổ chức Hội thi " HỘI KHỎE MĂNG NON " năm học2022 – 2023 qua các hoạt động: Thi đồng diễn, trò chơi vận động, giáo hữu bóng rổ mini...
             Thông qua Hội thi thực sự là một sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của việc thực hiện chương trình GDMN mới, đặc biệt là tăng cường phát triển thể chất cho trẻ trong độ tuổi mầm non. Hội thi giúp trẻ trổ tài nhanh nhẹn, khéo léo, Phát triển khả năng vận động thô, vận động tinh, khả năng xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống, nhận thức sâu hơn về bản thân, về nhà trường.
              Lớp 3-4 tuổi B đã tham gia 2 phần thi: Đồng diễn và trò chơi liên hoàn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương trình giáo dục

Lớp 25 - 36 tháng tuổi ALớp 25 - 36 tháng tuổi A

Lớp 25 - 36 tháng tuổi A

Lớp 25 - 36 tháng tuổi BLớp 25 - 36 tháng tuổi B

Lớp 25 - 36 tháng tuổi B

Lớp 3 - 4 tuổi ALớp 3 - 4 tuổi A

Lớp 3 - 4 tuổi A

Lớp 3 - 4 tuổi BLớp 3 - 4 tuổi B

Lớp 3 - 4 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi ALớp 4 - 5 tuổi A

Lớp 4 - 5 tuổi A

Lớp 4 - 5 tuổi BLớp 4 - 5 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi B

Lớp 4 - 5 tuổi CLớp 4 - 5 tuổi C

Lớp 4 - 5 tuổi C

Lớp 5 - 6 tuổi ALớp 5 - 6 tuổi A

Lớp 5 - 6 tuổi A

Lớp 5 - 6 tuổi BLớp 5 - 6 tuổi B

Lớp 5 - 6 tuổi B

Lớp 5 - 6 tuổi CLớp 5 - 6 tuổi C

Lớp 5 - 6 tuổi C