Liên hệ

Quý phụ huynh có nhu cầu được tư vấn hoặc có ý kiến đóng góp cùng nhà trường, vui lòng liên hệ tại văn phòng trường hoặc thông qua email, điện thoại

Địa chỉ

151 Dương Hiến Quyền - Tp Nha Trang - Khánh Hòa

Số điện thoại

(0258) 3 550 030

update

Giữ liên lạc