Video

HOẠT ĐỘNG HOA NỞ TRÊN NƯỚC - MN SAO BIỂN

HOẠT ĐỘNG LÀM CON GẤU TỪ CHIẾC KHĂN MN SAO BIỂN

Trường mn Sao Biển - Nha trang. Dạy hat "Hãy ở ngoan trong nhà"

HƯỚNG DẪN TRẺ KỸ NĂNG GẤP QUẦN ÁO

TRƯỜNG MN SAO BIỂN HĐTH NHỮNG CHÚ GÀ DỄ THƯƠNG

HOẠT ĐỘNG LÀM CON GẤU TỪ CHIẾC KHĂN MN SAO BIỂN

HƯỚNG DẪN TRẺ ĐEO KHẨU TRANG VÀ RỬA TAY ĐÚNG CÁCH - MN SAO BIỂN - NHA TRANG

Thí nghiệm "Vật nổi - vật chìm" - GV: Mai Thị Nga

https://www.youtube.com/watch?v=iU5fYXVFxVA