Thông báo

TUYÊN TRUYỀN V/V LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP NHA TRANG

  • 22/12/2021

TUYÊN TRUYỀN

V/V LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TP NHA TRANG


✍️✍️✍️Thực hiện Công văn số 1947/VHTT V/v hướng dẫn tuyên truyền công tác cấp Căn cước công dân trên địa bàn thành phố.
✍️✍️✍️Trường mầm non Sao Biển kính gửi đến CB-GV-NV và quý Phụ huynh một số nội dung tuyên truyền sau: