Thông báo

Về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho người sử dụng mạng

  • 22/10/2021

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM

VỀ AN TOÀN THÔNG TIN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG


Thực hiện Công văn số 7174/UBND-VHTT ngày 11/10/2021 của UBND thành phố Nha Trang và Công văn số 1117/GDĐT-HC ngày 12/10/2021 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin; Trường mầm non Sao Biển kính gửi đến CB-GV-NV và quý phụ huynh 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông). Trân trọng cảm ơn!
Tập 1: Cú Click
Tập 2: Sự cảnh giác cần thiết
Tập 3: Một vụ tống tiền
Tập 4: Lời tự thú