HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020 - 2021

  • 12-03-2021
  • /
  • 82
  • LỄ HỘI - HỘI THI
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG MẦM NON SAO BIỂN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG GIỎI CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2020 - 2021

        Thực hiện theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và ĐT. Trường mầm non Sao Biển  tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi – Nhân viên Cấp dưỡng nấu ăn giỏi cấp cơ sở từ ngày 23/12 đến ngày 14/01/2020. Hội thi nhằm đánh giá những cá nhân có phẩm chất đạo đức, năng lực của giáo viên mầm non và các cô cấp dưỡng. Tạo điều kiện cho giáo viên mầm non và cấp dưỡng trong trường có cơ hội giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm có giá trị về lý thuyết và thực tế trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

          

Giáo viên trình bày biện pháp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

         Phần thi lý thuyết, giáo viên đã thực hiện trình bày biện pháp về công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đã đưa ra được một số biện pháp phù hợp với thực tế, có hình ảnh, minh chứng rõ ràng về một số kỹ năng mà trẻ đã được thực hiện tại nhóm, lớp.

            Giáo viên đã tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú về các lĩnh vực, nội dung và hình thức tổ chức, nhằm giúp cho trẻ được trải nghiệm và thực hiện các kỹ năng phát triển về thể chất, ngôn ngữ, âm nhạc, tạo hình, tình cảm kỹ năng xã hội, lễ giáo, kỹ năng tự phục vụ...

Một số hình ảnh:
ĐẠI HỘI CHI BỘ

Bài viết trước

ĐẠI HỘI CHI BỘ
LỄ TỔNG KẾT - LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH 5 TUỔI  NĂM HỌC 2021-2022

Tin tiếp theo

LỄ TỔNG KẾT - LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH 5 TUỔI NĂM HỌC 2021-2022

Bài viết liên quan